اخبار نصیر ماشین (3)

طي برنامه حضور مديريت محترم عامل شركت ساپكو و هيات همراه در شركت مهندسي نصير ماشين در تاريخ 96/08/12 از كليه خطوط توليد ميل لنگ، ميل بادامك و شاتون بازديد به عمل آمد، گزارش ارزيابي اوليه ساپكو از شركت مهندسي نصير ماشين در قالب معيار هفتگانه ارزيابي جامع با عنوان شاخص هاي عملكرد تامين و سيستم هاي لجستيك، عملكرد كيفي و مهندسي كيفيت، ساخت داخل و خودكفايي، طراحي مهندسي و تحقيقات، رقابت پذيري قيمت، صادرات و سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي جديد مطرح گرديد.

nasirmachine2

آقاي دکتر نجاري در خصوص اهداف و رويكرد جديد ساپکو در ارزيابي و ارتقاء سازندگان در معيارهاي هفتگانه كيفيت اظهار داشتند که در راستاي رويكرد فوق اينگونه بازديد و نشست با سازندگان را نقطه آغازي براي بررسي اوليه وضعيت موجود سازندگان در مقايسه با اهداف تعيين شده، بررسي فاصله و فرق هاي هر سازنده با ساير سازندگان، و اينكه سازنده بايد چه برنامه هاي بهبودي جهت رسيدن به حداقل امتياز قابل قبول در هر يك از شاخص هاي هدف گذاري شده، اجراء نمايد دانسته و اعلام نمود واگذاري قطعه جديد به سازندگان از محصول فعلي و محصولات جديد که در چرخه توليد ایران خودرو قرار میگیرد و همچنین بازنگري در دامنه فعالیت با سازندگان نیز بر اساس امتیاز ارزیابی و گریدي که سازنده در تعیین رده بندي حاصل از این امتیازات کسب مینماید صورت خواهد گرفت .

 

nasirmachine4

nasirmachine3

 

ضمنا" اعلام گردید گریدي که سازنده حاصل از ارزیابی جامع هفتگانه در ماژول هاي مختلف کسب مینماید بتدریج جایگزین گردید کیفی آن سازنده خواهد شد.

در پايان شركت مهندسي نصير ماشين موفق به اخذ گريد B+ ارزيابي جامع توانمندي ساپكو گرديد.

 

nasirmachine

 

چهارمين كنفرانس ملي زئوليت ايران در تاريخ 1 و 2 شهريور ماه 1396 با حضور محققان ايراني و خارجي در دانشكده فني مهندسي گلپايگان برگزار گرديد كه شركت مهندسي نصير ماشين با رويكرد پيشرفت هاي علمي در اين خصوص كه مي تواند در جهت خودكفايي كشورمان گام موثري باشد به عنوان حامي در كنفرانس شركت نمود.

زئوليت ها مواد معدني هستند كه معمولا به عنوان جاذب و كاتاليزورهاي تجاري استفاده مي شوند.

شركت مهندسي نصير ماشين در راستاي دستيابي به اهداف كمي وكيفي خود اقدام به خريد و راه اندازي سه دستگاه سنگ CNC شات آلماني برا خط توليد ميل بادامك كرد . اين دستگاهها با استفاده از توان و تخصص پرسنل داخلي راه اندازي و به مرحله بهره برداري رسيد