• موفقيتها و دستاوردهاي كليدي:
 • اخذ گرید A ساپكو در سال 1378
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9002:94 در سال 1379 از شركت TUV
 • اخذ گرید B+ ساپكو در سال 1380
 • اخذ گرید B+ مگاموتور در سال 1383
 • اخذ گريد A در زمينه مديريت عملكرد از مگاموتور در سال 1386
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001 در سال 1387 از شرکت IMQ
 • اخذ گریدB- شرکت مگاموتور در سال 1386 و 1388
 • كسب عنوان رشد يابنده ترين شركت در مسير تعالي از سومين دوره جايزه تعالي گروه سايپا در سال 86
 • داراي لوح تقدير از دومين جشنواره ملي بهره وري
 • عضويت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن سال 86 و 88
 • داراي گواهي عضويت انجمن صنفي مسئولين ايمني و بهداشت حرفه اي منطقه 5 استان اصفهان سال 86
 • تقديرنامه و گواهي صلاحيت از اولين همايش مسابقه جايزه بزرگ 5S ايدرو سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران در سال 87
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2002 در سال 1383 ، 1387 از شرکت IMQ
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2009 در سال 1390 از شرکت MIC
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 در سال 1390 از شرکت MIC
 • اخذ CERTIFICATE از شركت HYUNDAI-WIA در سال 1390
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2009 در سال 1395 از شرکت DQS
 • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 در سال 1395 از شرکت DQS
 • اقدام جهت اخذ استاندارد IATF 16949:2016 در سال 1396- از شركت DQS
 • اخذ گريد B ساپكو در سال 1396- تاكنون
 • اخذ گريد B- مگاموتور در سال 1397
 • اخذگريد B+ مگاموتور در سال 1398
 • اخذگريد B+ مگاموتور در سال 1400
 • تمديد گواهينامه ISO 9001:2015 در سال 1400
 • تمديد گواهينامه IATF 16949:2016 در سال 1400
 • جزو 100 برند برتر ايران ازسوي كميته ارزيابي و ارزشگذاري برنددر سال 1400
 • داراي تاييديه متد ساپكو