موفقيتها و دستاوردهاي كليدي:

 

اخذ گرید A ساپكو در سال 1378

اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001  در سال 1387 از شرکت IMQ

اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9002:94  در سال 1379 از شركت TUV

اخذ گرید B+ ساپكو در سال 1380

اخذ گرید B+ مگاموتور در سال 1383

اخذ گريد A در زمينه مديريت عملكرد از مگاموتور در سال 1386

اخذ گریدB-  شرکت مگاموتور در سال 1386 و 1388

كسب عنوان رشد يابنده ترين شركت در مسير تعالي از سومين دوره جايزه تعالي گروه سايپا در سال 86

داراي لوح تقدير از دومين جشنواره ملي بهره وري

عضويت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن سال 86 و 88

داراي گواهي عضويت انجمن صنفي مسئولين ايمني و بهداشت حرفه اي منطقه 5 استان اصفهان سال 86

تقديرنامه و گواهي صلاحيت از اولين همايش مسابقه جايزه بزرگ 5S ايدرو سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران در سال 87

اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2002 در سال 1383 ، 1387  از شرکت IMQ

اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2009 در سال 1390  از شرکت MIC

اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008  در سال 1390 از شرکت MIC

اخذ CERTIFICATE  از شركت HYUNDAI-WIA در سال 1390

اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2009 در سال 1395  از شرکت DQS

اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008  در سال 1395 از شرکت DQS

تلاش ها همچنان ادامه خواهد داشت . . . 

d1 d7 d5